Doel van het spel

‘Spel’ heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn opleiding, carrière en persoonlijke leven.

Spelen op het gebied van ontwikkeling, zaken doen, muziek en vermaak, organisatieontwikkeling, politiek, informatief, financieel, kennis en het sportieve spel. Spel impliceert spelen en plezier, dat is wat ik met mijn bedrijf wil: – werken met plezier en resultaat -. Tenslotte eindigt een spel altijd met een uitslag, een conclusie, besluit en/of oplossing.

Ik heb een brede ervaring, van hoger management tot acteur. Juist hierdoor ben ik in staat zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Ik ben een goede partner voor:

  • Het verzorgen van trainingen (in bijvoorbeeld gastvrijheid, verkooptechniek, veiligheid of cultuurveranderingen);
  • Coachen van medewerkers;
  • Interimmanagement (vooral daar waar verbeteringen moeten worden bedacht of doorgevoerd);
  • Projectmanagement (waar een creatieve invulling wordt gezocht);
  • Advies (organisatie-inrichting en/of management ondersteuning);
  • Mystery guest.